העצה הטובה ביותר

קמתי היום עם מחשבה מיוחדת עליך ! ועל כל הלידות שבדרך…. קמתי עם זיכרון על החששות, שאיפות, ותיקוות המתחילות לקראת