מדיניות שימוש בתמונות לאחר צילומים בסטודיו עדיגיטל

זכויות היוצרים והקניין הרוחני על הצילומים שייכות לסטודיו עדיגיטל . לא יעשה כל שימוש בתמונות מצידנו ללא אישורכם מראש ובכתב, אלא אם מדובר בתמונה בה אין כל אפשרות לזהות את המצולם.
ללקוח ניתנת הזכות לעשות שימוש פרטי בלבד בתמונות (אל ללקוח למכור את התמונה לגורם שלישי או לעשות שימוש במנועים שיווקים ופרסומים שונים ברחבי הרשת, העיתונות הכתובה או המודפסת וכיו’ב).